დაგეგმილი ღონისძიებები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გერმანიაში

  2019 წლის 8 – 11 ივლისს განათლების აკადემიის (ნიუ უნივერსითი) რექტორი მ. მესხიშვილი და რექტორის მოადგილე სერვისებისა და კვლევის განვითარების მიმართულებით გ. ოჩიგავა მონაწილეობას მიიღებენ დუსელდორფის საერთაშორისო კონფერენციაზე: „ადამიანი – თანამედროვე სამყაროში, იდენტობა და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია“. საკონფერენციო მასალები გამოიცემა კრებულის სახით. კონფერენციის ჩატარებას ორგანიზებას უწევს განათლების აკადემიის პარტნიორი ორგანიზაცია: „სამეცნიერო ინფორმაციისა და განათლების საერთაშორისო …
Continue reading საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გერმანიაში

კარიერული სერვისები

🔹განათლების აკადემიის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა კარიერული წინსვლაზე სტუდენტთა დასაქმების ცენტრი ზრუნავს. დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი, რომელიც განათლების აკადემიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტია, აქტიურად ზრუნავს სტუდენტების კარიერულ განვითარებაზე.

ბიბლიოთეკა

🔹ბიბლიოთეკის მიზანია ხელი შეუწყოს უნივერსიტეტში მიმდინარე სასწავლო პროცესებს. ბიბლიოთეკა მოიცავს სასწავლო და კვლევითი პროცესისათვის აუცილებელ სახელმძღვანელოებს, მრავალფეროვან ლიტერატურას როგორც ბეჭდური, ასევე ელექტრონული სახით.

სოციალური მედია

🔹სოციალური მედიის მიზანია განათლების აკედემიით დაინტერებული აუდიტორისთავის სწრაფი ინფორმაციის მიწოდება ასევე ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება მომხმარებლებთან
50
პარტნიორები
25 123
გაცვლითი პროგრამები
143
კურსდამთავრებული სტუდენტები