განცხადებები

 შპს უმაღლესი სასწავლებელი განათლების აკადემია აცხადებს შიდა კონკურსს ადმინისტრაციული პერსონალის თანამდებობებზე.

შიდა კონკურსი

განათლების აკადემიის ბაკალავრიატის  სპეციალობის სტუდენტების საყურადღებოდ! მეორე შუალედური შეფასება ჩატარდება ა.წ. 18 დეკემბრიდან 22 დეკემბრის ჩათვლით.

შპს –  უმაღლესი სასწავლებელი „განათლების აკადემია“ 2016 წლის 29 თებერვლიდან  აცხადებს კონკურსს

შპს –  უმაღლესი სასწავლებელი „განათლების აკადემია“ 2016 წლის 02 მარტიდან  აცხადებს კონკურსს