მობილობა

უნიკალური შემოთავაზება უმაღლესი სასწავლებელ „განათლების აკადემისგან “.
ყველა დამამთავრებელი კურსის სტუდენტს,“განათლების აკადემიის“ სრული დაფინანსებით, ეძლევა შესაძლებლობა, გაემგზავროს პარტნიორ უნივერსიტეტებში სწავლის დასამთავრებლად დამიიღოს ევროკავშირის მიერ აღიარებული, მეორე, პარალელური ევროპული დიპლომი.

სტუდენტის_პორტალი_-_გამოცხადებული_ვაკანსიები_-_2015-07-31_18.15.00


სტუდენტთა საგაზაფხულო მობილობა 2017-2018 სასწავლო წელი!


2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვაკანტური ადგილები ხელმისაწვდომი იქნება 18 იანვრიდან.


2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობისას ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2018 წლის 18 იანვრიდან 01 თებერვლის 18:00 საათამდე.


2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის შედეგები ცნობილი იქნება 6 თებერვალს.

სტუდენტთა საშემოდგომო მობილობა 2018-2019 სასწავლო წელი!

2018-2019 სასწავლოწლისშემეოდგომისსემესტრისმობილობისვაკანტურიადგილებიხელმისაწვდომიიქნება23 ივლისიდან.

2018-2019 სასწავლოწლისშემოდგომისსემესტრისმობილობისასელექტრონულპორტალზერეგისტრაციისვადა – 2018 წლის25 ივლისის 1200 საათიდან16 აგვისტოს 18:00 საათამდე.

2018-2019 სასწავლოწლისშემოდგომისსემესტრისმობილობისშედეგებიცნობილიიქნება22 აგვისტოს.

2018- 2019    სასწავლოწლისშემოდგომისსემესტრისმობილობისასელექტრონულპორტალზერეგისტრაციისვადა დამატებით განისაზღვრა – 2018 წლის22 აგვისტოდან 27 აგვისტოს  18:00 საათამდე.

——————————————————————————————————

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით №809/ი, 03.09.2018წ. გამოცხადდა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის რიგგარეშე მობილობა.

ვაკავტური ადგილების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე