(ქარ) ინგლისურენოვან პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა.

Leider ist der Eintrag nur auf Eng und ქარ verfügbar.