რექტორი

რექტორი: მამუკა მაისურაძე

ელ.ფოსტა : m.maisuradze@acad.edu.ge  / mmamuka63@hotmail.com

ტელეფონი: 599322050


უმაღლესი სასწავლებელი „განათლების აკადემია“ წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ახალგაზრდა სასწავლებელს საქართველოში, რომელიც  პირუთვნელად ატარებს ქვეყნის საგანმანათლებლო პოლიტიკას თავისი კომპენტენციის ფარგლებში.  უმაღლესი სასწავლებელი „განათლების აკადემიის“ მიზანია ევროპული დონის უმაღლეს სასწავლებლად ჩამოყალიბება. დაწესებულებაში ხორციელდებასაბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამები, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი მოქალაქეებისათვის. სასწავლებელს აქვს  სასწავლო და სამეცნიერო კავშირები ევროპისა და აზიის მოწინავე უმაღლეს სასწავლებლებთან, გააჩნია მდიდარი მატერიალური-ტექნიკური ბაზა.

გისურვებთ წარმატებებს!

რექტორი: მამუკა მაისურაძე