სამეცნიერო ჟურნალი “ერუდიტი”

ertyeruuuდასრულდა უ.ს. “განათლების აკადემიის”  სამეცნიერო ჟურნალ “ერუდიტის”   პირველ  ნომერზე მუშაობა. “ერუდიტი” საერთაშორისო რეცენზირებადი, რეფერირებადი, მრავალპროფილიანი სამეცნიერო ჟურნალია და გამოიცემა წელიწადში ორჯერ. იმედს გამოვთქვამთ, რომ აღნიშნული სამეცნიერო გამოცემა ხელს შეუწყობს პირველ რიგში, ” განათლების აკადემიის” და ასევე, სხვა უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო/კვლევითი პოტენციალის ამაღლებას.