უცხოელი ექსპერტების მასტერ-კლასი!

IV gonisdzieba საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლის საერთაშორისო ასპარეზზე უკეთ წარმოჩენისა და უცხოელი სტუდენტების ქართული საგანმანათლებლო სივრცით უფრო მეტად დაინტერესების მიზნით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა მოროგი ოფიციალური შეხვედრები და მასტერ-კლასი, რომელიც უცხოელმა ექსპერტებმა გამართეს.  უ.ს. „განათლების აკადემიის“ სახელით  ღონისძიებებს დაესწრო სამართლის დოქტორი გოჩა ოჩიგავა.