ტრენინგ-ცენტრი

უფასო ტრეინინგ-კურსები საქართველოს ისტორიაში ფერეიდნელი ქართველებისათვის

tr_istoria.jpgსაქართველოს საპატრიარქოს ეგიდით სასწავლო უნივერსიტეტში ხორციელდება საქართველოს ისტორიის, ქართულ ენისა და ლიტერატურის სასწავლო კურსი
ფერეიდნელი ქართველებისათვის

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები საბაჟო-საგადსახადო საქმეში

tr_sabajo.jpgჩამოყალიბდება საბაჟო-საგადსახადო საქმეში მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

კურსის ხანგრძლივობაა: 1 თვე, 3 თვე, 6 თვე

ინვალიდი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისათვის კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები

tr_invalid.jpgერთ თვიანი უფასო კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები ინვალიდი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისათვის